top of page

Přirozený pohyb MovNat - Movement Nature

Přibližně před rokem jsem objevil pohybový koncept MovNat, který se věnuje přirozenému pohybu ve své nejčistší podstatě, surovosti a praktičnosti.

Naprosto jsem si ho zamiloval.

Vnímám ho jako návrat k pohybovým kořenům a k přírodě.

V lednu 2019 jsem proto odjel na školení do Vídně a stal se certifikovaným MovNat lektorem Level 1. Prvky tohoto schématu tvoří základní nosné kameny pohybu a tréninku nejen mého, ale i mých klientů. Dovolte mi prosím, abych Vás s tímto systémem trochu seznámil. :)

Systém vychází z historického vývoje lidstva a našich každodenních pohybových potřeb. Hodně se pohybuje venku v přírodě a základní desatero MovNat principů zní:


Přizpůsobivé, Efektivní, Společenské, Přirozené v přírodě, Nespecializované, vnímající Evoluční vývoj, Instinktivní, Univerzální, Praktické, Podporující Vitalitu

Základní prvky tohoto konceptu se dají rozdělit na tyto:


LOKOMOCE - POHYB

Chůze, běh, balancování, skákání, přelézání, plazení, šplhání, plavání

MANIPULACE

Zvedání, nošení, házení, chytání

BOJ

Boj v postoji, boj na zemi


MovNat rozhodně nabízí velice zajímavý pohled na základní strukturu pohybu jako takového. Z mého úhlu pohledu se jedná o naprosté pohybové základy, jejichž rozvíjení se hodí naprosto pro každého, ať už se chce zlepšit v gymnastice, mít více energie nebo si pomoct od bolesti zad. :)

Někomu možná bude MovNat jako takový stačit, pro jiného se může stát pilířem, na kterém vystaví svůj další a specializovanější pohybový rozvoj.

Rozhodně bude takové cvičení pro každého zdravotním a mentálním přínosem. A to je přesně ten důvod, proč i nadále bude MovNat důležitým prvkem mé pohybové praxe.


Případně mrkněte, jak vypadá prezentace MovNatu v podání jeho zakladatele Erwana Le Corre.


Těším se na Vás,

Váš trenér Jakub


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Комментарии


bottom of page