top of page

Dokument pana Jana Minaříka a Zdeňky Šíp Staňkové

SVOBODNÉ DĚTI

PODPORUJI SVOBODNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

A proto jsem se rozhodl na svém webu sdílet tento dokument a myšlenky celého projektu, aby se dostaly mezi více lidí.

 

Projekt a dokument poprvé přibližují cesty mnoha rodin a škol, které se snaží dát dětem co největší svobodu v jejich životě a vzdělávání. Tím představují unikátní průřez tematikou svobodného vzdělávání v ČR.

 

Inspirují rodiče, kteří o alternativě svobodného vzdělávání dosud nevěděli, a poskytují jim základních informace dostupným způsobem.

 

Nabízí odpovědi mj. na tyto otázky:

Co se děje ve školách, kde děti nemusí chodit na vyučování?

Jak žijí děti, které do školy nechodí a věnují se tomu, čemu chtějí?

Proč někteří rodiče umožňují svým dětem vzdělávat se po svém?

S jakými obavami se tito rodiče potýkají?

PODPOŘTE PROJEKT

A SVOBODNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Děkuji autorům i všem, kteří na dokumentu spolupracovali a tím pomáhají šířit osvětu svobodného vzdělávání dětí, což považuji za velice důležité.

bottom of page